Lochen Dharmashri

出自Decode_Wiki
跳至導覽 跳至搜尋

Lochen Dharmashri (Tib. ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་, Wyl. lo chen d+harma shrI) aka Ngawang Chöpal Gyatso (Tib. ངག་དབང་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་, Wyl. ngag dbang chos dpal rgya mtsho) (1654-1717) — one of the greatest scholars of the Nyingma school, whose collected writings fill twenty volumes and include important commentaries on the Guhyagarbha Tantra. He was an emanation of Yudra Nyingpo and the younger brother of Minling Terchen Gyurme Dorje, the founder of Mindroling Monastery. He was tragically killed during the Dzungar war of 1717-8, during which Mindroling was destroyed.

Writings

Commentaries on the Guhyagarbha Tantra:

  • Oral Instructions of the Lord of Secrets
TBRC-tag.png དཔལ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་སྤྱི་དོན་གྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་གསང་བདག་ཞལ་ལུང་, dpal gsang ba'i snying po de kho nyid nges pa'i rgyud kyi rgyal po sgyu 'phrul drwa ba spyi don gyi sgo nas gtan la 'bebs par byed pa'i legs bshad gsang bdag zhal lung ff.
  • Ornament of the Wisdom Mind of the Lord of Secrets
TBRC-tag.png དཔལ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་གསང་བདག་དགོངས་རྒྱན་, dpal gsang ba'i snying po de kho nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa gsang bdag dgongs rgyan

Internal Links

External Links