Four Jikmes 四晉美(四位冠名「吉美」的成就者)

出自Decode_Wiki
於 2015年7月25日 (六) 11:41 由 SSTC Bubble對話 | 貢獻 所做的修訂 (已匯入 1 筆修訂)
跳至導覽 跳至搜尋

The Four Jikmés were Jikmé Lingpa's foremost disciples:

  1. Dodrupchen Jikmé Trinlé Özer of Golok
  2. Jikmé Gyalwé Nyugu of Dzachukha
  3. Jikmé Ngotsar of Dzachukha
  4. Lopön Jikmé Küntröl, or Jikmé Kundrol Namgyal of Bhutan