「Four Jikmes 四晉美(四位冠名「吉美」的成就者)」修訂間的差異

出自Decode_Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
(已匯入 1 筆修訂)
 
 
(無差異)

於 2016年10月22日 (六) 14:29 的最新修訂

The Four Jikmés were Jikmé Lingpa's foremost disciples:

  1. Dodrupchen Jikmé Trinlé Özer of Golok
  2. Jikmé Gyalwé Nyugu of Dzachukha
  3. Jikmé Ngotsar of Dzachukha
  4. Lopön Jikmé Küntröl, or Jikmé Kundrol Namgyal of Bhutan