Shüpu Palgyi Sengé

出自Decode_Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
檔案:Shubu Palseng.jpg
Shüpu Palgyi Sengé

Shüpu Palgyi Sengé (Tib. ཤུད་ཕུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་, Wyl. shud phu dpal gyi seng ge) — one of the twenty-five disciples of Guru Rinpoche.

External Links