Karma Shedrup Tenpé Nyima

出自Decode_Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
檔案:NinthSangyeNyenpa.jpg
The Ninth Benchen Sangyé Nyenpa Rinpoche

Karma Shedrup Tenpé Nyima (Tib. ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་, Wyl. karma bshad sgrub bstan pa'i nyi ma) (1897-1962), the Ninth Benchen Sangyé Nyenpa Rinpoche (Tib. བན་ཆེན་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ་, Wyl. ban chen sangs rgyas mnyan pa rin po che) — an important Karma Kagyü master and head of Benchen Monastery in Tibet. He was also the older brother of Dilgo Khyentse Rinpoche and the root teacher of Tenga Rinpoche.

Further Reading

  • Dilgo Khyentse Rinpoche, sangs rgyas mnyan sprul dgu pa'i rnam thar mdor bsdus pa'i sa bon, Vol. 1, pp. 275-306 of Dilgo Khyentse Rinpoche's collected works.
TBRC-tag.png སངས་རྒྱས་མཉན་སྤྲུལ་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དད་པའི་ས་བོན།, sangs rgyas mnyan sprul dgu pa'i rnam thar mdor bsdus dad pa'i sa bon/
  • Dilgo Khyentse Rinpoche, Brilliant Moon: An Autobiography of Dilgo Khyentse Rinpoche, Shambhala 2008.

Internal Links

External Links