Chanting the Names of Manjushri 文殊真實名經

出自Decode_Wiki
跳至導覽 跳至搜尋

Chanting the Names of Manjushri (Skt. Mañjuśrīnāmasaṃgīti; Tib. འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་, Wyl. ‘jam dpal mtshan brjod) — a famous praise of Manjushri, sometimes known as the 'king of all tantras'. In spite of the text's length and difficulty, Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö famously memorized it after reading it only once.[1]

Tibetan Text

Commentaries

In Tibetan

  • Ga Rabjampa Kunga Yeshe, འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འགྲེལ་པ་རྒྱུད་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མ་, ‘phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa rgyud don rab tu gsal bar byed pa legs bshad nor bu'i sgron ma
  • Khenpo Yönten Gönpo, འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་རྒྱུད་དོན་རབ་གསལ་ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་, ‘jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud kyi mchan 'grel rgyud don rab gsal nyi zla'i snang ba
  • Chone Drakpa Shedrup: གསུང་འབུམ་, Vol. 2, p. 368, རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྙིང་པོའི་དོན་འགྲེལ་གསལ་བ།

Translations

  • Davidson, Ronald M. (ed. & transl.) 'The Litany of Names of Manjushri - Text and Translation of the Manjushri-nama-samgiti', in Strickmann (ed.) Tantric and Taoist Studies (R.A. Stein Festschrift), Brussels: Institut Belge des Hautes Etudes Chinoises (Melanges Chinois et Bouddhiques, vol. XX-XXI) 1981
  • Wayman, Alex, Chanting the Names of Manjusri: The Manjusri Nama-Samgiti, Shambhala, 1985

References

External Links