རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་

出自 Decode_Wiki
於 2011年9月28日 (三) 02:19 由 Dict-bot (對話) 所做的修訂 (Auto-glossary, replaced: {{Dictref|KPH}} → {{Glossref|KPH}})

(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
前往: 導覽搜尋

རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས། (Wyl. reg bya'i skye mched gnyis) Pron.: rekjé kyemché nyi

  • རྒྱུ་འབྱུང་བའི་རེག་བྱ། འབྲས་བུ་འབྱུང་གྱུར་གྱི་རེག་བྱ། [Definition] [Enumerations] ▷KPH