རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་

出自 Decode_Wiki
前往: 導覽搜尋

རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས། (Wyl. reg bya'i skye mched gnyis) Pron.: rekjé kyemché nyi

  • རྒྱུ་འབྱུང་བའི་རེག་བྱ། འབྲས་བུ་འབྱུང་གྱུར་གྱི་རེག་བྱ། [Definition] [Enumerations] ▷KPH