ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་

出自Decode_Wiki
跳至導覽 跳至搜尋

ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ། (Wyl. yang dag pa'i lta ba ) Pron.: yangdakpé tawa

  • Skt. सम्यक्दृष्टिः, samyakdṛṣṭiḥ, Pron.: samyakdrishtih [Mahavyutpatti] [Sanskrit] MVP