མཉན་པ་ལྟ་བུ་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

出自Decode_Wiki
跳至導覽 跳至搜尋

མཉན་པ་ལྟ་བུ་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད། (Wyl. mnyan pa lta bu ye shes dam pa'i sems bskyed ) n. Pron.: nyenpa tabu yeshe dampé semkyé

Further Information