མངོན་ཤེས་

出自Decode_Wiki
於 2015年8月20日 (四) 13:06 由 SSTC Bubble對話 | 貢獻 所做的修訂 (已匯入 1 筆修訂)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

མངོན་ཤེས། (Wyl. mngon shes) n. Pron.: ngönshé

Further Information