Ngawang Tendar

出自Decode_Wiki
於 2015年8月20日 (四) 12:16 由 SSTC Bubble對話 | 貢獻 所做的修訂 (已匯入 1 筆修訂)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

Ngawang Tendar Lharampa (Wyl. ngag dbang bstan dar) (1759-1831) wrote a commentary on Jikmé Lingpa's Yönten Dzö.

External Links