Four Jikmes 四晉美(四位冠名「吉美」的成就者)

出自Decode_Wiki
於 2016年10月22日 (六) 14:29 由 SSTC roxyreine對話 | 貢獻 所做的修訂 (SSTC roxyreine 已移動頁面 Four JikmesFour Jikmes 四晉美(四位冠名「吉美」的成就者)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

The Four Jikmés were Jikmé Lingpa's foremost disciples:

  1. Dodrupchen Jikmé Trinlé Özer of Golok
  2. Jikmé Gyalwé Nyugu of Dzachukha
  3. Jikmé Ngotsar of Dzachukha
  4. Lopön Jikmé Küntröl, or Jikmé Kundrol Namgyal of Bhutan