"རྣམ་ཤེས་དྲུག་" 修訂間的差異

出自 Decode_Wiki
前往: 導覽搜尋
(Auto-glossary, replaced: {{Dictref|KPH}} → {{Glossref|KPH}})
 
(已匯入 1 筆修訂)
 
(無差異)

於 2015年7月25日 (六) 11:42 的最新修訂

རྣམ་ཤེས་དྲུག (Wyl. rnam shes drug) Pron.: namshé druk

  • མིག་གི་རྣམ་ཤེས། རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས། སྣའི་རྣམ་ཤེས། ལྕེའི་རྣམ་ཤེས། ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས། (སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ཡིད་བཅས་བརྒྱད་ཡོད།) [Definition] [Enumerations] ▷KPH