ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

出自Decode_Wiki
於 2015年8月20日 (四) 13:19 由 SSTC Bubble對話 | 貢獻 所做的修訂 (已匯入 1 筆修訂)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། (Wyl. yid kyi rnam par shes pa) Pron.: yi kyi nampar shepa