གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་

出自Decode_Wiki
於 2015年7月25日 (六) 11:42 由 SSTC Bubble對話 | 貢獻 所做的修訂 (已匯入 1 筆修訂)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས། (Wyl. gzugs kyi skye mched gnyis) Pron.: zuk kyi kyemché nyi